Psychiatria dorosłych – lek. Katarzyna Bułhak

  • depresje
  • nerwice
  • zaburzenia odżywiania
  • psychozy (schizofrenia,choroba afektywna i inne)
  • uzależnienia