Psychiatria dorosłych – lek. Katarzyna Bułhak-Kamińska

  • depresje
  • nerwice
  • zaburzenia odżywiania
  • psychozy (schizofrenia,choroba afektywna i inne)
  • uzależnienia